Vzkaz od psa

 • Můj život trvá 10 – 15 let.
 • Každé odloučení od tebe mi způsobí smutek.
 • Pamatuj: Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.
 • Důvěřuj mi! Nikdy tě úmyslně nezklamu.
 • Nezlob se na mě a za trest mě nezavírej.
 • Ty máš své přátele, zábavu, já mám jen Tebe.
 • Mluv se mnou, i když slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
 • Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
 • Pokud jsem někdy při práci špatný nebo líný, uvažuj, že mi například není dobře, nebo že jsem unavený.
 • Starej se o mě, pokud jsem starý, i ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou, s Tebou je pro mě všechno lehčí.
 • Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti, skonči mé trápení včas, jen tě prosím – ZŮSTAŇ V TÉ CHVÍLI SE MNOU!