Inteligence psů

Stejně jako u lidí, tak i u psů se dá měřit jejich inteligence. Existuje několik aspektů lidské inteligence – verbální schopnosti, numerické schopnosti, logické myšlení, paměť atd. Rovněž psí inteligence se dá rozdělit do několika kategorií. Hlavní z nich jsou tři.

Instinktivní inteligence

je u každého psa individuální a dá se změřit psími IQ testy. Vztahuje se k instinktům, které jsou vlastní danému plemeni. Některým psů například instinkt velí chránit nebo střežit majetek svého pána, jiným zase pást ovce. Někteří byli šlechtěni, aby dokázali přinášet nebo plašit zvěř, dalším je vlastní pronásledování nebo stopování. Dokonce se říká, že společenští psi vnímají citlivěji lidské emoce a lépe čtou signály v lidské smečce. Ať už je tomu skutečně tak, nebo ne, pravdou zůstává, že každý pes má svou vlastní instinktivní inteligenci, kterou byste neměli porovnávat s jinými plemeny, neboť jejich vrozené schopnosti a intelekt se příliš liší.

Adaptivní inteligence

schopnost učit se novým věcem a řešit problémy. Je u každého psa individuální a dá se změřit psími IQ testy. Adaptabilní inteligence ovlivňuje to, co se pes dokáže naučit sám. Zahrnuje jeho instinkty zajišťující přežití, schopnost adaptovat se na prostředí, učit se prostřednictvím zkušeností, řešit nové problémy, čelit nebezpečí apod. Adaptabilní inteligence se může u jednotlivých psů téhož plemene značně lišit. Zatímco všichni maďarští ohaři mají stejnou instinktivní inteligenci, jejich adaptabilní inteligence je velmi rozdílná – někdy i velmi výrazně. Rozdíly v adaptabilní inteligenci mezi psy téhož plemene lze měřit pomocí vhodných testů

Pracovní inteligence/poslušnost

je závislá na rase psa. Někdy se jí říká též sociální inteligence. Je to schopnost psů vnímat pokyny a příkazy člověka a reagovat na ně. Jde o schopnost naučenou, která může být u každého jedince jiná.

Ve své knize Inteligence psů z r. 1994 uvedl dr. Stanley Coren (autor bestsellerů, psycholog a světoznámý odborník na chování psů) seznam plemen seřazených podle sociální inteligence (projevuje se schopností plnit úkoly) – tedy podle toho, jak jsou tito psi schopni učit se od člověka.

Záleží na inteligenci?

Pokud jste v seznamu nenašli plemeno, které máte doma, nebo se rozčilujete, že váš Beník je tedy rozhodně chytřejší, než ukazuje žebříček, zadržte. Odhaduje se, že je na světě více než 400 různých plemen, takže tato inteligenční stupnice rozhodně není kompletní. A neberte ji zase tak vážně. Psí plemena bývají řazena podle toho, co se dokážou naučit od člověka. To je však jen jedna složka jejich inteligence! Každý pes má také inteligenci založenou na instinktech (vrozenou) a na schopnosti adaptace (co se dokáže naučit sám). Tyto složky ovlivňují chování psů stejně jako roli, kterou jednotlivá plemena hrají v soužití s lidmi. Ani fakt, že se vaše oblíbené plemeno při měření schopností učit se od lidí umístilo na posledních příčkách, by jej nemělo vylučovat při výběru vhodného rodinného společníka. Někteří psi jsou prostě vynikající jako lovečtí, jiní jako pracovní a z dalších zase mohou být oddaní domácí mazlíčci. Nezapomínejte ani na to, že chytrý pes může vyžadovat náročnější výcvik, pokud se má naučit přijatelnému chování a základní ovladatelnosti pro pohodové společné soužití s člověkem.
Například nejchytřejší border kolie je rozená „workoholička“, která potřebuje denně psychicky i fyzicky unavit, takže pořizovat si jen jako chytrého mazlíka na gauč by bylo opravdu pošetilé! A především – borderka potřebuje ke svému životu práci, jinak nebude šťastná…

Osobně mě na žebříčku zarazila ještě to, že mezi prvními patnácti není belgický ovčák malinois – plemeno, které je velmi často srovnáváno s kvalitami německého ovčáka (a pro mnohé svými vlastnostmi německého ovčáka dokonce převyšuje).

Někdo má dokonce teorii, že nejinteligentnější jsou takoví psi, kteří nemají potřebu poslouchat člověka a řídí se vlastním úsudkem… To už je věc názoru Pravdou však zůstává, že velmi záleží i na konkrétním jedinci. I mezi žebříčkově nejchytřejšími plemeny se najdou méně chápaví jedinci, stejně tak mezi plemeny poslední desítky se klidně může objevit psí génius.

Zdroj: muj-pes.cz